Tuesday, August 28, 2012

Black with Black Flower Design Model Burka

Black Stone, Black Flower design burka 

Model No : Mp 977
Type : Close
Size : 54
Hand :Half Stretch
Black Stn Block FlowerNormal Hand design
Model no: Mp 967
Type : open
Size: 50

சில பேருக்கு கலர் புர்கா மற்றும் கிராண்ட் டிசைன் பிடிக்காது. வெரும் கருப்பு எம்ராய்டரி கருப்பு ஸ்டோன் இதிலும் பல மாடல்கள் இருக்கு,
தேவைக்கு சைஸ் வாரியாக தைத்து கொடுக்கப்படும்.ரொம்ப சிம்பிளா அழகாக இருக்கும்.


Model no: Mp 967
Type : open
Size: 50
Normal Hand design
Hand Curve Type
Model No :Mp 974 ,976
Type : Close
Size : 54, 58

Shoulder to hand full Stretch.

Model No :Mp 976
Type : Close
Size :  58
Shoulder to hand full Stretch.No comments:

Saffron available things @ chennai plaza - 4

Saffron available @Chennaiplaza